Trang chủ / Giáo dục chuyên biệt

The Little Garden không phải là môi trường được thành lập và thiết kế dành riêng cho nhóm trẻ chuyên biệt. Do đó The Little Garden không có các cơ sở vật chất cần thiết cũng như đội ngũ chuyên môn phù hợp để chăm sóc và giáo dục cho nhóm trẻ này. Vì thế, chúng tôi xin phép được từ chối cung cấp dịch vụ giáo dục cho những trẻ có các bệnh lý như rối loạn về tình cảm, hành vi, các hạn chế về khả năng học tập hoặc các khiếm khuyết khác ảnh hưởng đến học tập và môi trường học tập chung của các trẻ khác như thiểu năng trí não, tự kỷ, tăng động ..v..v..

 The Little Garden không phải là môi trường được thành lập và thiết kế dành riêng cho nhóm trẻ chuyên biệt. Do đó The Little Garden không có các cơ sở vật chất cần thiết cũng như đội ngũ chuyên môn phù hợp để chăm sóc và giáo dục cho nhóm trẻ này. Vì thế, chúng tôi xin phép được từ chối cung cấp dịch vụ giáo dục cho những trẻ có các bệnh lý như rối loạn về tình cảm, hành vi, các hạn chế về khả năng học tập hoặc các khiếm khuyết khác ảnh hưởng đến học tập và môi trường học tập chung của các trẻ khác như thiểu năng trí não, tự kỷ, tăng động ..v..v..

Trong trường hợp, trẻ  được phát hiện là có các vấn đề bệnh lý nêu trên trong thời gian học tập tại trường do phụ huynh không phát hiện hoặc không thông báo trước khi trẻ nhập học thì nhà trường sẽ yêu cầu giám định. Sau khi có kết quả xác nhận học sinh có các biểu hiện bệnh lý đã nêu, nhà trường sẽ buộc phải từ chối cung cấp dịch vụ chăm sóc và giáo dục với trẻ đó. Khi đó phụ huynh nên có trách nhiệm đưa con về điều trị hoặc đưa trẻ đến học tại các môi trường học tập chuyên biệt phù hợp hơn, giúp trẻ nhanh chóng hòa nhập với mọi môi trường học tập trong xã hội.

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

Thông tin
Tin tức nổi bật