Trang chủ / Văn hóa The Little Garden

Khi đến Khu Vườn Nhỏ, hỏi bất kỳ ai về văn hóa của chúng tôi. Tất cả đều có cùng một câu trả lời, đó là môi trường làm việc cởi mở và thân thiện. Chúng tôi không mong đợi nhân viên của mình bắt đầu và kết thúc cuộc sống hằng ngày của mình chỉ ở Nhà trường. Các thành viên luôn được khuyến khích tham gia vào các hoạt động bên ngoài khác. Chúng tôi tin rằng, để các thành viên có được sự thành công trong nghề nghiệp, họ cần phải có cân bằng giữa thời gian làm việc và trách nhiệm đối với gia đình cũng như dành thời gian tham gia các hoạt động của xã hội và cộng đồng.

 

Chúng tôi làm việc như thế nào ? 

Làm việc theo đội

Một tập thể làm việc hợp tác và hiệu quả là yếu tố thiết yếu cho sự thành công. Vì vậy Nhà trường luôn tạo điều kiện để các cá nhân làm việc theo đội, kết quả đạt được của đội chính là thành quả của mỗi cá nhân. Sự đóng góp và hợp tác của từng thành viên sẽ tạo ra sức mạnh của cả trường.

Trao đổi thông tin

Bạn được khuyến khích chia sẻ các quan điểm, tìm kiếm thông tin, cung cấp dữ liệu và giải quyết những vướng mắc cùng với cấp trên trực tiếp; khi cần thiết cũng có thể tham khảo ý kiến của bất kỳ thành viên nào trong Ban Lãnh đạo để đi đến giải pháp sau cùng. Người quản lý của bạn luôn lắng nghe ý kiến của bạn, khuyến khích những nỗ lực và tìm giải pháp cho những khó khăn mà bạn gặp phải. Ban Điều Hành không chấp nhận cách truyền đạt thông tin sai lệch, đồn thổi, gây chia rẽ nội bộ làm tinh thần làm việc và quan hệ đồng nghiệp trở nên đố kỵ và thiếu hợp tác.

Tôn trọng giá trị Nhân viên

Nhà trường luôn xem con người là nguồn lực quý giá nhất. Vì thế, Nhà trường luôn tạo mọi điều kiện để bạn phát huy hết tiềm năng của mình bằng cách khuyến khích bạn học hỏi thêm và tin tưởng giao phó những trọng trách cao hơn, phù hợp với khả năng và kinh nghiệm mà bạn có thể đảm trách.

Trách nhiệm

Sự thành công của Trường phụ thuộc vào việc thỏa mãn những quyền lợi hợp lý, đúng đắn của Phụ huynh của trẻ, giáo viên và nhân viên. Điều này cần phải có sự hợp tác toàn tâm toàn ý của mọi thành viên trong Trường. Bạn cần phải làm việc đúng giờ, đều đặn, hoàn thành công việc một cách hữu hiệu, đạt chất lượng cao và chấp hành nội qui, quy định và chuẩn mực đã đề ra.

 

 

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

Thông tin
Tin tức nổi bật