Trang chủ / Chương trình

Chương trình

Chương trình giáo dục của The Little Garden được kết hợp chặt chẽ việc tối ưu hóa chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, ứng dụng những quan điểm, phương pháp giảng dạy Reggio Emilia, lý thuyết về Trí thông minh đa dạng của H. Gardner, Cách tiếp cận dự án(Project approach) của Lilian Katz nhằm cung cấp một nền tảng tuyệt vời và truyền cảm hứng cho một tình yêu học tập của trẻ.

 • Chương trình ngoại khóa

  Chương trình ngoại khóa

  Chương trình ngoại khóa tại Trường mầm non The Little Garden là sự lồng ghép hài hòa với chương trình giáo dục chính khóa bao gồm nhiều hoạt động đa dạng, phong phú giúp phát triển toàn diện năng khiếu thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cần thiết trong cuộc sống cũng như hỗ trợ hiệu quả quá trình phát triển và bồi đắp những giá trị cốt lõi cho học sinh.

 • Phương châm giáo dục

  Phương châm giáo dục

  " Cho con một tuổi thơ hạnh phúc là cho con cả cuộc đời" Hãy để The Little Garden chia sẻ trách nhiệm nuôi dưỡng những mầm non tương lai cùng quý vị.

 • Giáo dục chuyên biệt

  Giáo dục chuyên biệt

  The Little Garden không phải là môi trường được thành lập và thiết kế dành riêng cho nhóm trẻ chuyên biệt. Do đó The Little Garden không có các cơ sở vật chất cần thiết cũng như đội ngũ chuyên môn phù hợp để chăm sóc và giáo dục cho nhóm trẻ này. Vì thế, chúng tôi xin phép được từ chối cung cấp dịch vụ giáo dục cho những trẻ có các bệnh lý như rối loạn về tình cảm, hành vi, các hạn chế về khả năng học tập hoặc các khiếm khuyết khác ảnh hưởng đến học tập và môi trường học tập chung của các trẻ khác như thiểu năng trí não, tự kỷ, tăng động ..v..v..

 • Tổng quan chương trình

  Tổng quan chương trình

  Chương trình giáo dục của The Little Garden được kết hợp chặt chẽ việc tối ưu hóa chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, ứng dụng những quan điểm, phương pháp giảng dạy Reggio Emilia, lý thuyết về Trí thông minh đa dạng của H. Gardner, Cách tiếp cận dự án(Project approach) của Lilian Katz nhằm cung cấp một nền tảng tuyệt vời và truyền cảm hứng cho một tình yêu học tập của trẻ.

Thông tin
Tin tức nổi bật