Trang chủ / Kỷ luật

 Tại Little Garden, kỷ luật không phải để trừng trị, không mang tính độc đoán. Kỷ luật là quá trình làm việc với trẻ, giúp trẻ nhận biết được đúng/ sai, những việc nên làm hoặc không nên làm trong môi trường học đường nói riêng và trong cuộc sống nói chung. Mục tiêu của kỷ luật là hướng dẫn, chỉ bảo và trợ giúp trẻ nâng cao ý thức chấp hành các nội quy - quy định của trường lớp - một sự nhận thức từ bên trong bản thân trẻ chứ không phải là sự áp đặt từ bên ngoài.

Lưu ý: Tất cả những hình thức kỷ luật ở trường đều thực hiện với mục đích giúp trẻ điều chỉnh những hành vi chưa phù hợp. Chúng tôi sử dụng những biện pháp như: để trẻ tạm thời không tham gia hoạt động cùng các bạn và nói chuyện với trẻ trong trường hợp trẻ có những hành vi chưa phù hợp. Nếu có vấn đề thực sự nghiêm trọng trong hành vi cư xử của trẻ, chúng tôi sẽ cùng thảo luận và có thể đề nghị cha mẹ cho trẻ tạm thời hoặc ngừng hẳn việc đến lớp để không làm ảnh hưởng chung để môi trường học tập tại trường. 

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

Thông tin
Tin tức nổi bật