Trang chủ / Tổng quan chương trình

Chương trình giáo dục của The Little Garden được kết hợp chặt chẽ việc tối ưu hóa chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, ứng dụng những quan điểm, phương pháp giảng dạy Reggio Emilia, lý thuyết về Trí thông minh đa dạng của H. Gardner, Cách tiếp cận dự án(Project approach) của Lilian Katz nhằm cung cấp một nền tảng tuyệt vời và truyền cảm hứng cho một tình yêu học tập của trẻ.

 Chương trình giáo dục của The Little Garden được kết hợp chặt chẽ việc tối ưu hóa chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, ứng dụng những quan điểm, phương pháp giảng dạy Reggio Emilia, lý thuyết về Trí thông minh đa dạng của H. Gardner, Cách tiếp cận dự án(Project approach) của Lilian Katz  nhằm cung cấp một nền tảng tuyệt vời và truyền cảm hứng cho một tình yêu học tập của trẻ.

 
Mọi trẻ em được coi là một cá nhân rất đặc biệt với tiềm năng to lớn. Những gì trẻ khám phá, tư duy, luồng suy nghĩ của trẻ cũng được khuyến khích thể hiện bằng nhiều cách khác nhau. Trẻ có điều kiện tự đặt ra câu hỏi của mình, tự tiến hành các nghiên cứu, ra quyết định cho các hoạt động hàng ngày của trẻ.  Những trải nghiệm được dùng làm công cụ mở rộng cánh cửa cho trí tưởng tượng và sáng tạo của trẻ tăng cường khả năng tư duy độc lập và nuôi dưỡng lòng say mê học hỏi của trẻ.
 
Trẻ thơ là trung tâm của tất cả mọi thứ chúng tôi làm và chúng tôi tôn trọng sự khác biệt của trẻ.

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

Thông tin
Tin tức nổi bật