Trang chủ / Văn hóa The Little Garden

Văn hóa The Little Garden

Văn hóa The Little Garden

  • CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2020-2021

  • VĂN HÓA THE LITTLE GARDEN

    Khi đến Khu Vườn Nhỏ, hỏi bất kỳ ai về văn hóa của chúng tôi. Tất cả đều có cùng một câu trả lời, đó là môi trường làm việc cởi mở và thân thiện. Chúng tôi không mong đợi nhân viên của mình bắt đầu và kết thúc cuộc sống hằng ngày của mình chỉ ở Nhà trường. Các thành viên luôn được khuyến...

Thông tin
Tin tức nổi bật